Nối nhanh thẳng 6-6 ST018A
5,000 

5,000 

Nối nhanh thẳng 6-6

Áp lực chịu 27,6kg

Màu sắc : màu trắng

Linh phụ kiện máy lọc nước RO dùng để giảm từ dây 10 sang dây 6