Nối nhanh vách ngăn 6-6 (cốt ren 21) ST016D
16,000 

16,000 

Nối nhanh vách ngăn 6-6 (cốt ren 21)

Dùng trong máy lọc nước R.O