Nối nhanh thẳng 10-10 ST018B
9,000 

9,000 

Nối nhanh thẳng 10-10

Áp lực chịu 27,6kg
Màu sắc : màu trắng
Linh phụ kiện máy lọc nước RO dùng để giảm từ dây 10 sang dây 6