Nối thẳng ren trong 21-6 ST015C
12,000 

12,000 

Nối thẳng ren trong 21-6

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O