Nối thẳng ren trong 13 -6 ST015A
10,000 

10,000 

Nối thẳng ren trong 13 -6

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O