Tê đều nối nhanh 10-10-10 ST003B
11,000 

11,000 

Tê đều nối nhanh 10-10-10

Chia đường nước thành 3 ngã.
Tiện lợi, chỉ cần nhấn dây.
Linh kiện máy lọc RO tinh khiết ráp máy.