Van bình áp 3.2G nối nhanh - ST001A
20,000 

20,000 

Van bình áp 3.2G nối nhanh-ST001A

Lắp vào bình áp của máy lọc nước, bộ phận khác của bộ lọc nước thô, máy lọc nước.