Tê cân cắm nhanh ST005A/B
Giá tùy theo y/c thiết kế!

Giá tùy theo y/c thiết kế!

Tê cân cắm nhanh 6 và hai bên 6-6
Tê cân cắm nhanh 10 và hai bên 10-10
Màu sắc: trắng.
Áp lực chịu 27kg.
Dùng để chia ngã 3 hai dây nhỏ 6mm.
Dễ sử dụng và tiện lợi trong việc lắp đặt .
Linh phụ kiện của máy lọc nước.