Y đều nối nhanh ST017B
11,000 

11,000 

Y đều nối nhanh 10-10-10

Được sử dụng trong hệ thống phun sương, hệ thống ống nước

Đầu chia có dạng chạc chữ Y

Có thể sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau