Lõi lọc Nano T33-NS
150,000 

150,000 

Diệt sạch vi khuẩn có hại từ môi trường.
Thời gian thay lõi: 6-12 tháng.

error: