Lõi lọc PP 1 Micron
50,000 

50,000 

Loại bỏ cát, cặn bùn, chất rỉ sắt và các chất lơ lửng trong nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng