Lõi lọc UDF Bigblue 20 inch
400,000 

400,000 

Khử mùi vị lạ và các chất xử lý trong nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng