Lõi lọc hồng ngoại T33-IF
150,000 

150,000 

Chia các nhóm phần tử nhỏ hơn để có thể hấp thụ dễ dàng vào cơ thể
Thời gian thay lõi: 12 tháng

error: