Lõi lọc nâng PH
200,000 

200,000 

Tăng độ PH trong nước
Thời gian thay lõi: 12 tháng

error: