Lõi lọc PP 5 Micron SJSagana
90,000 

90,000 

Loại bỏ cát, cặn bùn, rỉ sắt và các chất lơ lửng trong nước
Thời gian thay lõi: 3-6 tháng

error: