Lõi lọc than hạt UDF 20 inch
170,000 

170,000 

Khử mùi vị lạ và các chất xử lý trong nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: