Lõi lọc Than hoạt tính 10' T33-C
120,000 

120,000 

Điều tiết vị nước, giữ cho nước tinh khiết
Thời gian thay lõi: 12-24 tháng

error: