Lõi lọc CTO 20 inch
170,000 

170,000 

Loại bỏ kim loại và các chất hữu cơ cải thiện mùi vị nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: