Lõi lọc UDF Bigblue 10 inch
220,000 

220,000 

Khử mùi vị lạ và các chất xử lý trong nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng