Nối thẳng nhanh ren ngoài 21-10 ST022B
10,000 

10,000 

Nối thẳng nhanh ren ngoài 21-10

Nối nhanh 1 đầu ren là 21mm
Loại lớn ra đầu dây 10mm
Áp lực làm việc 27.6kg