Nối thẳng ren trong 13- dây 10 ST015D
10,000 

10,000 

Nối thẳng ren trong 13- dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O