Nối thẳng ren trong 17- dây 10 ST015E
12,000 

12,000 

Nối thẳng ren trong 17- dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O