Nối thẳng ren trong 17- dây 6 ST015B
10,000 

10,000 

Nối thẳng ren trong 17- dây 6

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O