Nối thẳng ren trong 21- dây 10 ST015F
14,000 

14,000 

Nối thẳng ren trong 21- dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O