Nối thẳng ren trong 27- dây 10 ST015I
37,000 

37,000 

Nối thẳng ren trong 27- dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O