Tê đều nối nhanh 6-10-6 ST003D
11,000 

11,000 

Tê đều nối nhanh 6-10-6

Chia đường nước thành 3 ngã.

Tiện lợi, chỉ cần nhấn dây.

Linh kiện máy lọc RO tinh khiết ráp máy.

Công dụng: dùng trong máy R.O, sử dụng chia nhiều vòi, làm cút chia nước trong máy lọc nước công nghiệp