Van bình áp 3.2G nối nhanh dây 10 ST001B
25,000 

25,000 

Van bình áp 3.2G nối nhanh dây 10 ST001B

Lắp vào bình áp của máy lọc nước, bộ phận khác của bộ lọc nước thô, máy lọc nước.