Van bình áp 11G 20G nối nhanh ST001C dây 6
37,000 

37,000 

Van bình áp 11G 20G nối nhanh ST001C dây 6

Lắp vào bình áp của máy lọc nước, bộ phận khác của bộ lọc nước thô, máy lọc nước.