Van bình áp ST001D
40,000 

40,000 

Van bình áp 11G 20G nối nhanh ST001D dây 10

Lắp vào bình áp của máy lọc nước, bộ phận khác của bộ lọc nước thô, máy lọc nước.