Co nối nhanh ren trong 6- dây 10 ST014B
9,000 

9,000 

Co nối nhanh ren trong 6- dây 10

Dùng để kết nối các phần trong máy lọc nước RO (đầu ra vào của bơm máy lọc nước) và các hệ thống lọc nước khác.

error: