Van 1 chiều thẳng nối nhanh 10-10 ST026B
40,000 

40,000 

Van 1 chiều thẳng nối nhanh 10-10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O

Van có tác dụng điều tiết dòng nước đi theo 1 chiều, tránh nước chảy ngược lại gây hiện tượng máy RO chạy, ngắt liên tục.