Lõi Resin làm mềm nước
95,000 

95,000 

Lõi lọc với nguyên liệu là các hạt resin trao đổi ion làm mềm nước

error: