Lõi lọc ALKALINE
150,000 

150,000 

Tăng PH của nước, bổ sung khoáng chất và một số icon có loại cho sức khỏe
Thời gian thay lõi lọc: 6-12 tháng

error: