Lõi lọc UDF
100,000 

100,000 

Khử mùi vị lạ và các chất xử lý trong nước

Kích thước: 6,5 x 25cm

Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: