Lõi lọc tinh PP 20 inch 5 Micro lõi 1
70,000 

70,000 

Loại bỏ cát, cặn bùn, chất rỉ sắt và các chất lơ lửng trong nước

Kích thước: 7 x 45,5cm
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: