Lõi lọc tinh PP 20 inch 5 Micro lõi 1
70,000 

70,000 

Loại bỏ cát, cặn bùn, chất rỉ sắt và các chất lơ lửng trong nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng