Lõi lọc than nén CTO 10 inch
100,000 

100,000 

Loại bỏ kim loại và các chất hữu cơ cải thiện mùi vị nước

Kích thước: 6 x 25,7cm

Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: