Màng lọc vontron 4040 áp thấp (ULP21-4040)
4,900,000 

4,900,000 

Loại bỏ trên 99.5% các tạp chất hữu cơ, vô cơ độc hại trong nước.
Khả năng hoạt động dưới áp suất thấp, khử muối nước mặt và nước ngầm.
Giảm chi phí đầu tư cho các chi tiết liên quan như bơm, đường ống, … bao gồm cả chi phí vận hành cho hệ thống RO.

error: