Nối thẳng ren 34-34 kèm ron ST050E
30,000 

30,000 

Nối thẳng ren 34-34 kèm ron

Làm việc tốt trong môi trường khó như áp suất, nhiệt độ, ăn mòn cao.

error: