Co nối nhanh ren ngoài 13-10 ST011B
9,000 

9,000 

Co nối nhanh ren ngoài 13-10

Lắp đặt dễ dàng và tiện lợi
Áp lực chịu 27,6kg
Màu trắng