Nối thẳng ren trong 21- dây 10 ST015G
9,000 

9,000 

Co nối nhanh ren trong 21- dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O