Van xả tay ST002B
30,000 

30,000 

Van xả tay hai bên dây lớn-002B

Dùng làm van súc xả màng bán tự động

Làm van khoá nước

Khoá van dạng nối nhanh dễ sử dụng và thẩm mỹ