Co nối nhanh ren ngoài 21-6 ST010D
9,000 

9,000 

Co nối nhanh ren ngoài 21-6
Dùng để kết nối các phần trong máy lọc nước RO (đầu ra vào của bơm máy lọc nước) và các hệ thống lọc nước khác.