L nối nhanh cắm 10 ra dây 10 ST013B
9,000 

9,000 

L nối nhanh cắm 10 ra dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O