L nối nhanh cắm 10 ra dây 6 ST013C
9,000 

9,000 

L nối nhanh cắm 10 ra dây 6

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O