L nối nhanh cắm 6 ra dây 10 ST013D
9,000 

9,000 

L nối nhanh cắm 6 ra dây 10

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O