Lõi lọc CTO Bigblue 10 inch
180,000 

180,000 

Loại bỏ kim loại và các chất hữu cơ cải thiện mùi vị nước

Kích thước: 11 x 25cm

Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: