Lõi than nén Bigblue 20 inch M trắng
300,000 

300,000 

Loại bỏ kim loại và các chất hữu cơ cải thiện mùi vị nước

Kích thước: 55 x 10cm

Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: