80,000 

Lõi nối liền của hai loại lõi là
1/2 lõi là lõi udf than hạt hoạt tính sủi
1/2 lõi là lõi lọc Gòn PP 5 micro
Chức năng lọc cặn bã khử mùi , lọc quặng sắt kim loại nặng
Dùng trong lọc và xử lý nước

Hết hàng

error: