Lõi lọc PP Bigblue 10 inch
100,000 

100,000 

Loại bỏ cát, cặn bùn, chất rỉ sắt và các chất lơ lửng trong nước

Kích thước: 25.4 x 10cm

Đường kính 10cm

Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

error: