Nối thẳng ren trong 27- dây 6 ST015H
30,000 

30,000 

Nối thẳng ren trong 27- dây 6

Ứng dụng: Dùng trong máy lọc nước R.O